وظایف مشاوره تبلیغاتی

وظایف مشاوره تبلیغاتی

وظایف مشاوره تبلیغاتی

وظایف مشاوره تبلیغاتی

سلام خدمت همراهای عزیزم، امروز میخوام بهتون بگم که یه مشاوره تبلیغاتی چیکارا باید انجام بده و چه گزارش ها و تحلیل ها و حتی چه ایده هایی برای کسب و کار داشته باشه.

خدماتی مانند:

بررسی اولیه کسب و کار شما

ایجاد استراتژی و در مرحله بعد راه کار برای ادامه کار

بررسی نهایی کار

ارائه گزارش کار به کارفرما

ایده پردازی

جلسات منظم هفتگی و ماهانه


حتما بخوانید: داشتن مشاور تبلیغات مهم است؟


وظایف مشاور تبلیغات

  • شناخت شرایط سازمان و تهیه گزارش شناخت از محصولات، خدمات و کمپانی طرف قراردادش.
  • برنامه ریزی و اجرای برنامه های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز سازمان ها در حوزه تبلیغات و برندسازی
  • طراحی یک برنامه تبلیغاتی ( تقویم تبلیغاتی ) برای ساختارمند کردن برنامه های تبلیغاتی
  • تعیین بودجه بندی مناسب در شرایط سه حالت خوش بینانه، عادی و سختگیرانه، برای تقویم تبلیغاتی یاد شده.
  • طراحی یک برنامه اجرای (Action Plan ) قابل استفاده برای اجرای دقیق کمپین ها و برنامه های تبلیغاتی
  • پیش بینی و طراحی کمپین های تبلیغاتی در تقویم تبلیغاتی به فراخور نیاز
  • انتخاب پیمانکاران تبلیغاتی و نظارت بر عملکرد آنها برای عینیت بخشی هرچه بیشتر به برنامه های تبلیغاتی طراحی شده.
  • گزینش رسانه های اثربخش تبلیغاتی با توجه به میزان نرخ تبدیل و قیمت در زمینه رسانه های دیجیتال و رسانه های سنتی
  • آموزش پرسنل کارفرما در حوزه تبلیغات و کمک به استخدام نیروهای مدنظر در این حوزه
  • و در نهایت، مشاور تبلیغات وظیفه تسهیل فرآیند سنجش اثربخشی تبلیغات را از طریق گروه های تحقیقات بازار فراهم می کند.

 

وظایف مشاوره تبلیغاتی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *