داشتن مشاور تبلیغاتی مهم است؟

داشتن مشاور تبلیغات مهم است؟

داشتن مشاور تبلیغات مهم است؟

داشتن مشاور تبلیغات مهم است؟

مشاوره تبلیغاتی نداشتن یعنی کاری را راه اندازی کنید و ندانید باید برای تبلیغ آن و فروش آن چه کار کنید.

چرا باید مشاور داشته باشیم؟

هر مدیر سازمان، حتی بهترین و موفق ترین مدیران، در زمان های مختلف با مشکلات گوناگونی ممکن است مواجه شوند. مدیران اکثراً وقت و توان آن را ندارند که تمامی اصول و لوازم تبلیغات را به صورت حرفه ای رعایت کنند

و در اجرای برنامه های تبلیغاتی از اشتباهات آن بر حذر باشند. در اینجاست که مشاور می تواند به عنوان یک ناظر و همراه بیرونی، سازمان را یاری رساند.

نکته اینجاست که مشاور الزاما مسن تر، عاقل تر، با هوش تر و با تجربه تر از مدیر نیست. او در نهایت می تواند هدایت کننده، پشتیبان، مشوق و انذار دهنده ای باشد که به خوبی می شنود،

به خوبی می بیند و با نگاه از بیرون به سازمان و به عنوان یک ناظر بی طرف به بهبود فرآیندها در سازمان یاری رساند.

مهمترین مزیت مشاور

اما مهمترین مزیت همکاری با مشاور تبلیغاتی توانمند آن است که وی با تسلطی که به حوزه های مختلف بازاریابی و مدیریت برند دارد، تبلیغات را بر اساس این نگاه دقیق و فراگیر پیش می برد و هدفش از تبلیغات، کامل کردن ابزارهای ارتباطی یکپارچه بازاریابی است.
حتی تسلط مشاور تبلیغاتی به حوزه های یاد شده در کنار تعهد او گاهی باعث می شود تا مشتری را از تبلیغ بازداشته و از ابزارهای دیگر ترویج و ترفیع کالا برای رونق کسب و و کار مشتریان خود استفاده نماید تا نتیجه ی بهتری بگیرند و جلوی اتلاف وقت و هزینه را بگیرد.

اما مهمترین مزیت همکاری با مشاور تبلیغاتی توانمند آن است که وی با تسلطی که به حوزه های مختلف بازاریابی و مدیریت برند دارد، تبلیغات را بر اساس این نگاه دقیق و فراگیر پیش می برد و هدفش از تبلیغات، کامل کردن ابزارهای ارتباطی یکپارچه بازاریابی است.

حتی تسلط مشاور تبلیغاتی به حوزه های یاد شده در کنار تعهد او گاهی باعث می شود تا مشتری را از تبلیغ بازداشته و از ابزارهای دیگر ترویج و ترفیع کالا برای رونق کسب و و کار مشتریان خود استفاده نماید تا نتیجه ی بهتری بگیرند و جلوی اتلاف وقت و هزینه را بگیرد.

داشتن مشاور تبلیغات مهم است؟

وظایف

  • شناخت شرایط سازمان و تهیه گزارش شناخت از محصولات، خدمات و کمپانی طرف قراردادش.
  • برنامه ریزی و اجرای برنامه های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز سازمان ها در حوزه تبلیغات و برندسازی
  • طراحی یک برنامه تبلیغاتی ( تقویم تبلیغاتی ) برای ساختارمند کردن برنامه های تبلیغاتی
  • تعیین بودجه بندی مناسب در شرایط سه حالت خوش بینانه، عادی و سختگیرانه، برای تقویم تبلیغاتی یاد شده.
  • طراحی یک برنامه اجرای (Action Plan ) قابل استفاده برای اجرای دقیق کمپین ها و برنامه های تبلیغاتی
  • پیش بینی و طراحی کمپین های تبلیغاتی در تقویم تبلیغاتی به فراخور نیاز
  • انتخاب پیمانکاران تبلیغاتی و نظارت بر عملکرد آنها برای عینیت بخشی هرچه بیشتر به برنامه های تبلیغاتی طراحی شده.
  • گزینش رسانه های اثربخش تبلیغاتی با توجه به میزان نرخ تبدیل و قیمت در زمینه رسانه های دیجیتال و رسانه های سنتی
  • آموزش پرسنل کارفرما در حوزه تبلیغات و کمک به استخدام نیروهای مدنظر در این حوزه
  • و در نهایت، مشاور تبلیغات وظیفه تسهیل فرآیند سنجش اثربخشی تبلیغات را از طریق گروه های تحقیقات بازار فراهم می کند.

 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *